Certificaten

Project - kwaliteitsplannen

Het belangrijkste van een systematische vastlegging van procedures en instructies is dat het in de praktijk uitvoerbaar en realiseerbaar moet zijn (en blijven).

Een van de pijlers van de kwaliteitssystemen van Kroon & de Koning BV  wordt gevormd door de project - kwaliteitsplannen.  Het kwaliteitsplan omschrijft de specifieke kwaliteitsbeheersing voor een bepaald project, binnen het kader van het contract en het kwaliteitssysteem.

Bij het opzetten van zo'n project - kwaliteitsplan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard "bouwstenen"uit de gecertificeerde handboeken.

In het kwaliteitsplan wordt weergegeven hoe en onder welke condities het bouwproces ten behoeve van de kwaliteitszorg wordt uitgevoerd en welke kwaliteitsparameters daarbij zullen worden gebruikt.

ISO

  

Dat ons geïntegreerde Kwaliteits- Arbo- en Milieusysteem praktisch uitvoerbaar is en voldoet aan alle gestelde (wettelijke) eisen blijkt uit onze certificaten NEN-EN-ISO 9001:2008 & NEN-EN-ISO 14001:2004.

 

Dit betekent dat onze manier van werken in overeenstemming is met de internationale kwaliteitsnormen op zowel kwaliteits- en milieuzorg. Het naleven van de eisen samenhangend met deze certificaten is voor ons zeer belangrijk. Een optimale benutting van ons vakmanschap, bewust zijn, kennis, inzet en inventiviteit waarborgen dit.

VCA**

Arbobeleid.

Conform de wettelijke bepalingen in de Arbo-wet, Arbobesluiten, Arboregeling en milieuwetgeving hanteert Kroon & de Koning bv een VGWM-beleid. Jaarlijks wordt dit beleid geëvalueerd en teruggekoppeld naar een plan van aanpak. De risico-inventarisatie vormt een van de belangrijkste elementen van dit beleid. De coördinatie van het VGWM-beleid wordt verzorgd door onze Arbo-coördinator / VGWM-adviseur. Tevens worden onze projecten periodiek bezocht voor VGWM-overleg en ter toetsing van het daadwerkelijk realiseren van het VGWM-beleid.

Kroon & de Koning bv is in het bezit van het veiligheidsbeheerssysteem VCA**. In het veiligheidsbeheerssysteem VCA** is ook het milieuzorgsysteem opgenomen.

FSC® en PEFC

Met de keuze voor bepaalde materialen kunnen we de impact van het materiaalgebruik op mens en milieu minimaliseren. We willen zoveel mogelijk materialen gebruiken die gewonnen worden onder menswaardige omstandigheden en met respect voor de (natuurlijke) omgeving.

Een van de onderdelen daarbij is de toepassing van hout dat is gecertificeerd volgens de richtlijnen van de Forest Stewardship Council® (FSC®) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

bron: duurzaamheidsverslag 2009 van Volker Wessels

Ook opdrachtgevers / klanten vragen steeds vaker naar FSC®  en PEFC hout. Om dit duurzame hout toe te kunnen passen in de bouw is certificering noodzakelijk.

Duurzaamheid in het werken is een groot goed.

Om die redenen is Kroon & de Koning bv FSC® (licentie FSC-C103534) en PEFC gecertificeerd.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.