icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligheidsprogramma WAVE

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Dat willen we toch allemaal? Daarom hanteren we bij Kroon & de Koning, onderdeel van VolkerWessels, het Veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een pakket veiligheidsregels en -waarden die we met elkaar hanteren en naleven. Want hoewel veiligheid in ons DNA zit en we ons vaak wel bewust zijn van de gevaren in ons werk, houden deze regels en waarden ons alert. Bij VolkerWessels nemen we namelijk geen onaanvaardbare risico's. We werken veilig of we werken niet!

Over ons - Concepten - WAVE logo op jas

Voor wie is het?

WAVE is voor iedereen… We zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van directe collega's en onderaannemers of leveranciers waar we mee samenwerken. We letten op elkaar en durven elkaar aan te spreken als we niet veilig genoeg werken. Veilig werken doen we samen!

Over ons - Concepten - WAVE helm

Wat en hoe?

Binnen WAVE hebben we de volgende regels en waarden die we toepassen bij alles wat we doen:

Veiligheidsregels:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen.
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek.
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden
Over ons - Concepten - WAVE logo

Veiligheidswaarden

 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen.
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen.
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid.
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil.
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid.
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.