icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 20 januari 2016

GPR-oorkonde voor project J.W. Frisostraat Dordrecht

Persbericht, 17 december 2015   De woningmarkt trekt aan, kwaliteit heeft de aandacht!   Woningcorporatie Trivire heeft een oorkonde ontvangen voor de hoogste GPR score die zij behaald hebben voor het project aan de J.W. Frisostraat in Dordrecht. GPR is een digitaal systeem dat nieuwbouwplannen toetst op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hiermee willen de Drechtsteden een extra kwaliteit realiseren in alle gebouwen die in deze regio gerealiseerd worden.   Aan de Frisostraat heeft Trivire 21 sterk verouderde eengezinswoningen vervangen door nieuwbouw voor de sociale huur. Met dit project is het mogelijk geworden om een moderne grondgebonden woning in Nieuw Krispijn te huren.   Het project is ontwikkeld en gebouwd in een bouwteam. Eén van de kwalitatieve criteria waarop de partijen tijdens de selectieprocedure zijn beoordeeld, is de GPR score van het aangeboden plan. Aannemersbedrijf Kroon & De Koning uit Zwijndrecht deed op basis van haar Plus Wonen-concept en een ontwerp van het Haagse architectenbureau Schippers Architecten BNA de beste aanbieding. In oktober 2015 zijn de woningen aan Trivire opgeleverd en vervolgens aan de huurders overgedragen.   De prijsuitreiking was alweer de derde, sinds september 2011, toen gemeenten, de corporaties, een groot aantal ontwikkelaars en de adviesraden het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden ondertekend hebben. Afgesproken is om alle nieuwbouwplannen voor te leggen aan de adviesraden, te toetsen met GPR en daarin een bepaalde minimale score te behalen.   In de periode oktober 2013 – maart 2015 zijn 26 woningtypen getoetst binnen diverse projecten, te weten: Hof en Singel (Alblasserdam), Frisostraat (Dordrecht), Volgerlanden, Warboutslaan (Hendrik-Ido-Ambacht), De Hoogt en Den Briel (Papendrecht), Havenkwariter, Feitsmahof (Sliedrecht), Appelgaard, Aqualita en Zomerdijk (Zwijndrecht). Ook de nieuwe Multifunctionele Accommodatie in Zwijndrecht is getoetst met GPR. Alle projecten scoren goed, al kan de score op het onderdeel ''gebruikskwaliteit'' vaak nog iets verbeterd worden. Het project Appelgaard voldoet niet helemaal aan de gestelde ambitie in de Drechtsteden.   Het is ieder geval goed dat bij deze projecten extra aandacht is voor kwaliteit, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dit wordt ook gemerkt bij de ontwikkelende partijen in de regio. Woonkracht10 bijvoorbeeld geeft zelf ook geregeld aandacht via de media aan GPR en de kwaliteitsambities die er in de regio zijn. Zo weten ook de bewoners weten zo dat zij in een woning met méér kwaliteit wonen.   Regionaal portefeuillehouder wonen en stedelijke vernieuwing is tevreden over de resultaten. Het is de ambitie van de Drechtsteden om als een magneet mensen, bedrijven en investeringen te trekken. Essentieel daarin is het bieden van aantrekkelijke woningen op aantrekkelijke plekken. Het toetsen met GPR is een concrete actie om kwalitatief goede woningen te realiseren. Recent heeft een evaluatie plaatsgevonden waaruit een aantal leerpunten getrokken zijn om nog meer projecten te laten toetsen en voldoen aan de afspraken uit het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden.